نکات تکمیل بارنامه

  1. عدم دقت در رعایت درج علائم و شماره ها، وزن و مشخصات کالا ممکن است در مقصد و به هنگام مبادله و ظهرنویسی بارنامه ایجاد اشکال نماید.
  2. مشخصات فرستنده، گیرنده و طرف ابلاغ، برای درج نام و مشخصات نماینده دریافت Receiving Agent جای مشخص در متن بارنامه منظور شده است و باید از درج نام این نماینده در خانه مخصوص طرف ابلاغ و مانند آن خودداری کرد.
  3. در مورد وضعیت کرایه حمل اگر کرایه دریافت نشده؛ نبایست واژه Prepaid را به کاربرد.
  4. بعد از درج نام و نشان صادرکننده در کادر، درج عبارت As Carrier برای قبول بانک الزامی است.
  5. هرگاه یک فورواردر بارنامه فوروادر اصلی را از طرف و به نمایندگی بارفرابر صادر کند، بایستی در کادر راست پایین یعنی محل مهر و امضاء عبارت As Agent of Above Carrier را درج و آن را امضاء نماید.
  6. عبارت In apparent good order and condition که به معنی تمیز یا غیرمخدوش بودن است؛ نشان دهنده این است که کالا نمناک نبوده یا بسته بندی دارای آسیب نمی باشد. برای کالاهای دریافت شده، متصدی حمل و نقل تنها در خصوص بسته بندی می تواند اظهارنظر نماید و برای کالاهای داخل بسته بندی او باید فرض را بر صحت توضیحات فرستنده کالا نماید. اگر عیبی در بسته بندی وجود داشته باشد، متصدی حمل و نقل چندوجهی باید از پذیرش کالا صرف نظر نماید و از فرستنده درخواست نماید تا مجدداً بسته بندی نماید.

#حمل و نقل داخلی و بین المللی_ فورواردری

#سازمان فیاتا

#دفتر حقوقی بین المللی خباز و همکاران

پیام بگذارید

error: Content is protected !!
X