لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 

اسنادی که برای فرستنده کالا صادر می شوند و به او داده می شوند:
FIATA FCR: رسید دریافت بارفرابر
FIATA FCT: رسید حمل بارفرابر
FWB: راهنامه حمل چندوجهی غیرقابل معماله فیاتا
FWB: رسید انبار فیاتا
اسنادی که توسط فرستنده کالا تهیه می شوند:
FFI: دستورالعمل های بارفرابر یا فرستنده
FIATA SDT: اظهار کالای خطرناک فرستنده
FIATA SIC: گواهی وزن فیاتا
FIATA FCR
رسید دریافت بارفرابر
FORWARDER’S CERTIFICATE OF RECIPT
این سند تاییدیه رسمی دریافت کالا توسط متصدی حمل و نقل چندوجهی است که با صدور این سند MTO مسئولیت حمل و تهیه کالا به گیرنده مشخص شده را در این سند بر عهده می گیرد. این سند قابل معامله نیست؛ زیرا تحویل کالا به گیرنده منوط به تسلیم این سند نمی باشد.
در هنگام صدور این سند متصدی بایستی اطمینان حاصل کرد که:
1. محموله مورد نظر به متصدی یا نماینده اش تحویل داده شده است.
2. کالا در شرایط خوبی است.
3. شرایط ذکر شده در این سند با دستورالعمل های دریافت شده از جانب فرستنده مطابقت دارد.
4. شرایط ذکر شده در اسناد دیگر همچون FBL با مسئولیت هایی که او در FCR قید نموده در تضاد نمی باشد.
FIATA FCT
رسید حمل بارفرابر
FIATA CERTIFICATE OF TRANSPORT
این سند نشان دهنده قبول مسئولیت MTO برای تحویل کالاها به گیرنده در مقصد مشخص توافق شده است. این سند را می توان به مجرد تحویل کالا بهMTO  به فرستنده/صاحب کالا تحویل داد.
گواهی حمل فیاتا در صورتی که به حواله کرد TO ORDER صادر شود سندی است قابل معامله و قابل انتقال و لذا مورد پذیرش بانک ها قرار می گیرد. فورواردر با در اختیار گذاشتن این گواهی به صاحب کالا متعهد می گردد در مقصد توسط نماینده اش کالا را در اختیار ارائه دهنده گواهی بگذارد. فورواردر به عنوان شخص ثالث فقط مسئول حمل کالا و تحویل آن در مقابل ارائه سند مزبور می باشد.
گواهی حمل عاملین حمل و نقل فیاتا (FCT) را می توان به محض آن که محموله برای حمل تحویل عامل حمل و نقل گردد، در اختیار ارسال کننده قرار داد. عامل حمل و نقل در تهیه و صدور سند FCT گواهی می نماید که مسئولیت ارسال و تحویل محموله مشخصی را بر طبق دستوراتی که بوسیله ارسال کننده کالا در این سند به او داده شده است، می پذیرد. عامل حمل و نقل مسئول تحویل کالا در مقصد از طریق نماینده ای که تعیین نموده به دارنده سند بر طبق شرایطی که در ظهر این سند ذکر شده می باشد.
عامل حمل فقط مسئول رسانده کالا به شخص ثالث و تحویل دادن آنها صرفاً در مقابل ارائه سند FCT می باشد.
FIATA FWR
رسید انبار فیاتا
FIATA WAREHOUSE RECIPT
این سند رسید انبار برای استفاده در عملیات های انبار داری MTO است و شامل شرایطی در خصوص حقوق دارنده است. دریافت کالا در قبال ارائه این سند امکان پذیر است. این سند غیرقابل معامله بوده و تابع قانون ملی است.
FWB
راهنامه غیرقابل معامله فیاتا
FIATA WAY BILL
راهنامه ای است که تنها توسط بارفرابرانی که عضو فیاتا هستند می تواند صادر شود و مورد تایید اتاق بازرگانی بین المللی قرار گرفته است. این سند توسط کریرها صادر نشده و تفاوت آن با FBL در این است که FBL را بارفرابرانی صادر می کنند که در مقام حمل کننده قراردادی CONTRACTUAL CARRIERS قرار دارند و بارنامه را AS CARRIER امضا می نمایند.

error: Content is protected !!
X