راه حل ها

  • خانه
  • دسته بندی خدمات
  • راه حل ها

امور ثبتی

انجام کلیه امور ثبتی در خصوص تغییرات شرکت ها که عبارت اند از: 1. تغییر در اساسنامه 2. تغییر نام شرکت 3. تغییر مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره 3. تمدید مدت فعالیت شرکت، فعالیت هیئت مدیره 4. انحلال شرکت 5. تعیین کیفیت تفریغ حساب 6. تبدیل یا خروج شرکاء 7.…
ادامه مطلب

تجارت بین الملل

تجارت بین المللی ارتباط تنگاتنگی با حقوق تجارت بین الملل دارد و در هر دو مورد عنصر سرعت نقش بسزایی را ایفاء می نماید. همچنین تفاوت نظام های حقوقی کشورهای مختلف و رویه تجارت سبب ایجاد همکاری موثر بین متخصصین حقوق بین المللی با تجار گردیده است. بیهوده نیست که…
ادامه مطلب

تنظیم و بررسی قرارداد

این دفتر حقوقی با دارا بودن تجربه و سابقه طولانی در تنظیم انواع قراردادهای تخصصی به زبان انگلیسی و فارسی بر اساس کارگروهی متشکل از وکلای متخصص و حقوقدانان، یا قرارداد را از ابتدا طراحی و تنظیم نموده یا قرارداد ارائه شده از سوی موکل را بررسی و در صورت نیاز ویرایش…
ادامه مطلب

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی به علت اینکه اکثر کشور ها از این نوع حمل و نقل برای ارسال کالا ها و وسیله ها استفاده  میکنند، جزو حمل و نقل های بین المللی قرار گرفته است به صورتی که ارزش و اهمیت زیادی برای حقوق حمل و نقل دریایی در نظر…
ادامه مطلب

حمل و نقل زمینی

کنوانسیون های ناظر بر حمل جاده ای عبارت اند از: 1. کنوانسیون سی ام آر(CMR): مربوط به قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای کالا می باشد که یک پیمان سازمان ملل متحد است که در ۱۹ مِی ۱۹۵۶ در ژنو، سوئیس منعقد شده ‌است. این پیمان در مورد قوانین مختلفی در صنعت حمل و نقل جاده‌ای است.…
ادامه مطلب

حمل و نقل ریلی

کنوانسیون های ناظر بر حمل ریلی عبارت اند از: کنوانسیون کوتیف(COTIF) هدف این کنوانسیون برقراری و توسعه چارچوب حقوقی یکنواخت حمل و نقل مسافر، توشه و بار با راه آهن در حمل و نقل بین المللی است. این کنوانسیون نقش خاص در حقوق بین الملل و نیز در حقوق ملی…
ادامه مطلب

حمل و نقل هوایی

کنوانسیون های ناظر بر حمل هوایی عبارت اند از: ورشو(WARSHAWA) که هدف وضع مقررات هوایی را دارا می باشد. کنوانسیون دیگر مونترال بوده که در آن مبنای ارزیابی خسارت(SDR) از 17 به 19 تغییر پیدا کرده است. کنوانسیون هگ در تمامی این کنوانسیون ها، کشور ایران عضویت دارد و علت…
ادامه مطلب
error: Content is protected !!
X