حمل و نقل هوایی

کنوانسیون های ناظر بر حمل هوایی عبارت اند از:
  1. ورشو(WARSHAWA) که هدف وضع مقررات هوایی را دارا می باشد.
  2. کنوانسیون دیگر مونترال بوده که در آن مبنای ارزیابی خسارت(SDR) از 17 به 19 تغییر پیدا کرده است.
  3. کنوانسیون هگ
در تمامی این کنوانسیون ها، کشور ایران عضویت دارد و علت آن لزوم عضویت در ایکائو و یاتا می باشد.
مهمترین بارنامه به بارنامه حمل چند وجهی فیاتا P.B.I معروف است که در آن از نظام یکنواخت مسئولیت استفاده شده است و صادرکننده در قبال مشتری برای جبران خسارت مسئولیت معینی دارد و مورد قبول شبکه بانک های جهانی است و به تایید اتاق بازرگانی بین المللی رسیده است.
در حمل و نقل هوایی، قراردادی بین فرستنده بار و حمل کننده بار بسته می شود. درصورتی که به بار خسارت و زیان وارد شود این قرارداد به کار اهمیت بسیاری پیدا می نماید. مادة ۲۰ معاهدة ورشو بیان می دارد که اگر متصدی حمل‌ونقل ثابت کند که خود و عاملان او همه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت در نظر نگرفته‌اند یا اینکه این تصمیم‌گیری برای او و عاملانش غیرممکن بوده است، مسئولیتی نخواهند داشت. همچنین اگر متصدی حمل‌ونقل ثابت کند که خسارت واردشده، ناشی از عمل خود شخص زیان‌دیده بوده است، دادگاه می‌تواند براساس قانون، متصدی حمل‌ونقل را به‌طورکلی یا جزئی از مسئولیت مبرا نماید.
با توجه به پیشرفت‌های مراودات هوایی به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و بازرگانی، قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی، حدود مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی را مدنظر قرار داده‌اند. شخصی که خسارتی به دیگری وارد می‌کند، باید آن‌ را جبران کند. ظاهر مدارک حمل، درباره حمل‌ونقل هوایی نشان‌دهنده وجود قرارداد میان طرفین است؛ بنابراین رابطة میان متصدی حمل‌ونقل و شخصی که به او خسارت وارد شده است، براساس قرارداد منعقد شده و از نوع مسئولیت قراردادی است. زیان‌دیده باید ثابت کند که خسارت واردشده به او، ناشی از عمل متصدی حمل‌ونقل است. متصدی حمل‌ونقل نیز برای رهایی از مسئولیت باید ثابت کند که خسارت ناشی از علتی خارجی است و ارتباطی به او نداشته است.
سوابق دفتر حقوقی خباز و همکاران
English Contracts
قراردادهای فارسی
Sales Agreement
قراداد خرید و فروش
Buy-Sell Agreement
قرارداد حمل و نقل دریایی
Forwarder Contract
قرارداد حمل و نقل زمینی
Carriage Agreement
قرارداد حمل و نقل هوایی
Agency Agreement
قرارداد حمل و نقل ریلی
Charterparty Contracts
قرارداد فورواردری
Purchase Agreement for Vessel
قرارداد خرید کشتی
Service agreement
قرارداد اجاره کشتی
Supplier agreement
قرارداد پیمانکاری
Investment contracts
قرارداد پیمانکاری عبور کشتی
Loan Agreement
قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت
Joint Venture Agreement
قرارداد محرمانگی
Franchise Agreement
قرارداد تعهد به فروش
Shareholder Agreement
قرارداد خدمات بازرگانی
Partnership Agreement
قرارداد انتقال سهام
Land Lease Agreement
قرارداد اجاره واگن
BOT Contract
قرارداد مشاوره سرمایه گزاری
CONSULTING AGREEMENT
قرارداد قرض
Management Services Agreement
قراداد فروش کامیون
Financing of International Sale of Goods
قرارداد خدمات بازرگانی و خرید، حمل بین المللی و ترخیص کالا
Vehicle Lease Agreement
قرارداد خدمات انبارداری و بارگیری کالای صادراتی
Debt Settlement Agreement
قرارداد خدمات دپوی کانتینر خالی
EPC Contract
قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت
Arbitration Agreement
قرارداد صدور بارنامه
Collaboration Agreement
قرارداد عملیات بندری
Contract Assignment Agreement
قرارداد فروش شرکت
Non-Compete Agreement
قــــرارداد فروش/اجاره واگن باری
Founders’ Agreement
قرارداد نصب و راه اندازی
Stock Sale and Purchase Agreement
قرارداد مشاوره فنی
Partnership Dissolution Agreement
قرارداد مدیریت بر عملیات بندری
Memorandum of Understanding (MOU)
قرارداد تضمین تعهدات تحویلگیرندگان کانتینر در قبال مالکان
Minutes of meeting (MOM)
قرارداد پشتیبانی آی تی
Letter of intent (LOI)
قرارداد حمل و جابجایی کانتینرهای خالی
Heads of terms
قرارداد برندینگ
Purchase order (PO)
قرارداد خرید نرم افزار
Invoice
قرارداد کار
Notice for Non-Renewal of Contract
قرارداد مشاوره
Breach of Contract Notice
قرارداد انجام خدمات نظارت و بازرسی بر تخلیه و بارگیری کانتینر های خالی
Notice of Withdrawal from Partnership
تعهد نامه تحویل موقت کانتینرهای وارداتی
Amendment to Agreement
تعهدنامه صادراتی
Power Of Attorney
تعهدنامه بازگشت سالم کانتینر و هزینه های مترتبه
Movement Of Empty Container
توافقنامه انجام خدمات تخلیه و بارگیری مجدد
LOI of safe return of the container and pay related costs
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
 
Letter OF Indemnity for Telex Release
توافقنامه همكاري پروسه های عملیاتی
 
Non-Disclosure Agreement
تفاهم نامه همکاری
Trustee Investors Contract
تفاهم نامه تامین وجه
 
سازش نامه
 
صورتجلسه تحویل سالم
 
قرارداد اجاره به شرط تملیک
 
قرارداد حق العمل کاری
 
قرارداد فرانشیز
 
قرارداد بازاریابی
 
واگذاری امتیاز
 
قرارداد توذیع
 
قرارداد لیسانس
 
دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از قرارداد
مطالبه خسارت (الزام خوانده/گان به پرداخت خسارت ناشی از تلف کالا در حمل و نقل)
الزام خوانده/گان به صدور ترخیصیه و تحویل کالا
مطالبه خسارت (الزام خوانده/گان به پرداخت خسارت شامل افت قیمت، ضرر و زیان وارده از حیث کمی به کالا و کیفی (بهداشتی) و حقوق انبارداری و سود و خسارات تاخیر در بازپرداخت وام های دریافت بابت محموله، هزینه های مربوط به جابجایی کالا)
مطالبه وجه بابت حق توقف و خسارت تاخیر تادیه
فسخ و ابطال قراردادها
مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی
الزام به ایفای تعهدات قراردادی
ضبط تضمینات قراردادی
فسخ و ابطال قراردادها
دعوی تنفیذ انفساخ قرارداد، اعلام وتائید بطلان قرارداد
 
 
error: Content is protected !!
X