وکالت در محاکم و داوری

بعد از انعقاد قرارداد بین طرفین تجارت بین المللی یا داخلی، احتمال دارد در مورد مفاد قرارداد تفاوت نظر و اختلاف ایجاد گردد. با وقوع اختلاف، این نیاز ایجاد می گردد تا طرفین به رفع آن پرداخته و با مراجعه به نهادهای عمومی قضائی و شبه‌قضائی چون دادگاه و شورای حل اختلاف، گام در حل چالش خود بردارند.
همچنین می‌توان از طریق روش‌هایی خارج از ساختار قضائی حکومت‌ها به دنبال مسیری برای حل و فصل اختلاف یعنی داوری و میانجیگری بود که از منظر عرف حقوقی این دو مسیر ارزان‌تر و سریع‌تر هستند و بسیاری از اوقات طرفین تمایل دارند بدون دخیل کردن نهادهای دولتی و دوری از بروکراسی‌های متداول آن، از شیوه‌ای خصوصی اقدام به حل اختلاف نمایند.
البته شرایط در دعاوی بین‌المللی متفاوت است؛ ممکن است دادگاه‌های ملّی بنا به دلایل مختلف، تمایل به طرفی از دعوا داشته ‌باشند که ملیت همان محکمه را دارد. به همین خاطر در این شرایط بهتر است با در نظر داشتن شرایط دادگاه‌های آن کشور و همینطور سابقه برخورد با اتباع سایر کشورها به دادگاه های تجاری بین المللی یا دیوان های داوری بین المللی مراجعه نمود.
دفتر حقوقی خبار و همکاران، در زمینه های ذیل به ارائه همکاری مبادرت می نماید:
1. حضور به عنوان وکیل و مشاور در دیوان‌های داوری بین المللی یا داخلی راجع به حقوق تجارت بین الملل؛
2. حضور به عنوان وکیل و مشاور در دعاوی تجارت بین المللی در دادگاه های تجاری بین المللی و داخلی؛
3. حضور به عنوان وکیل و مشاور در فرآیند میانجیگری؛
4. حضور به عنوان وکیل و مشاور در اتاق داوری کشتیرانی جمهوری اسلامی و انجمن کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛
5. حضور به عنوان وکیل در مراجع داخلی یا بین المللی به منظور شناسایی و اجرای رای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری.
6. قبول وکالت در محاکم و داوری مانند مطالبه وجه بابت حق توقف و خسارت تاخیر تادیه، پیگیری خسارت های وارد شده به محموله ، خسارات ناشی از تأخیر در تحویل، تأخیر در بارگیری و تخلیه و خسارات معطلی کشتی و کانتینر، دعاوی مربوط به اسناد حمل، بارنامه و اسناد پرداخت، دعاوی مربوط به عدم تحویل و استرداد مال التجاره، الزام به تسلیم کالا، تسلیم رسید یا اسناد حمل و دعاوی مرتبط با اجاره، مالکیت، خرید و فروش، رهن، توقیف و رفع توقیف کشتی، فسخ و ابطال قراردادها، مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی، الزام به ایفای تعهدات قراردادی، ضبط تضمینات قراردادی.

 

سوابق سپر قانونی در زمینه تنظیم قرارداد ها و دعاوی
 
دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از قرارداد
مطالبه خسارت (الزام خوانده/گان به پرداخت خسارت ناشی از تلف کالا در حمل و نقل)
الزام خوانده/گان به صدور ترخیصیه و تحویل کالا
مطالبه خسارت (الزام خوانده/گان به پرداخت خسارت شامل افت قیمت، ضرر و زیان وارده از حیث کمی به کالا و کیفی (بهداشتی) و حقوق انبارداری و سود و خسارات تاخیر در بازپرداخت وام های دریافت بابت محموله، هزینه های مربوط به جابجایی کالا)
مطالبه وجه بابت حق توقف و خسارت تاخیر تادیه
فسخ و ابطال قراردادها
مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی
الزام به ایفای تعهدات قراردادی
ضبط تضمینات قراردادی
فسخ و ابطال قراردادها
دعوی تنفیذ انفساخ قرارداد، اعلام وتائید بطلان قرارداد
 
 
error: Content is protected !!
X