تنظیم و بررسی قرارداد

این دفتر حقوقی با دارا بودن تجربه و سابقه طولانی در تنظیم انواع قراردادهای تخصصی به زبان انگلیسی و فارسی بر اساس کارگروهی متشکل از وکلای متخصص و حقوقدانان، یا قرارداد را از ابتدا طراحی و تنظیم نموده یا قرارداد ارائه شده از سوی موکل را بررسی و در صورت نیاز ویرایش می نماید که در هر دو مورد تا زمان انعقاد قرارداد همراه با موکل خواهد بود.

همراه بودن ما با شما، می تواند مانع خوبی از بروز معضلات حقوقی بسیاری که چندین سال ممکن است شخص یا شرکت را در راهروهای دادگاه ها مشغول سازد، گردد. تهیه و تنظیم یک قرارداد منسجم، مستحکم و حقوقی از یک سو باعث جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و مواجهه با نهادهای قضایی  می شود و از سویی دیگر باعث تسریع در انجام امور پیش بینی شده در قرارداد و دستیابی به اهداف و منافع مالی و همچنین حفظ ارتباطات و استحکام روابط تجاری با دیگران می شود. بر حسب نوع قرارداد و تفاسیر مختلف از آن در مفاد و اجرای قراردادها، ممکن است اختلافات و دعاوی متعددی شکل گرفته که ممکن است تمامی موضوع قرارداد یا پروژه قراردادی را تحت شعاع قرار داده و معطل سازد .

این دفتر حقوقی با ارائه مشاوره و پذیرش وکالت و انجام کلیه مراحل پیش قراردادی، انعقاد، استمرار و ختم قراردادها، انتخاب بهترین قالب قراردادی، ضمانت اجراها، قوانین حاکم و دادگاه صالح، چگونگی پرداخت (ارز، قیمت و تعدیل) و جرائم دیرکرد، توافقات قبلی، تغییرات و بطلان، شرط عدم رقابت، محرمانگی و خدمات پشتیبانی، تضمین های قراردادی، امکان تعدیل، تعیین نوع و نحوه ی اجرای آن و در نهایت تفسیر قرارداد های بین المللی با ملاحظه عرف و رویه های خاص تجاری و حرفه ای همراه کسب و کار شما خواهد بود.

چرا تنظیم یا بررسی قرارداد اهمیت دارد؟

طرفین قراردادهای تجاری در قرارداد تعهداتی را نسبت به یکدیگر انجام می دهند. اگر در نوشتن تعهدات طرفین دقت نشود ممکن است هر یک از طرفین دیگری را مجبور به انجام اموری نماید که مورد قبول آن ها نبوده اما به جهت درج در قرارداد یا سکوت در رابطه با آن برای طرف مقابل ایجاد تعهد مالی نماید. در صورتی که یکی از طرفین این قرارداد نسبت به تعهدات خود کوتاهی کند، طرف دیگر می تواند به اقدامات قانونی متوسل شود تا طرف متقابل به اجرای تعهدات قانونی خود ملزم شود .

بنابراین، در وهله اول نوشتن قرارداد و در وهله ی دوم بررسی قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا مهم است که تمام نکات مهم ذیل تنظیم قرارداد رعایت گردد تا در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، ریسک کنترل شده باشد.

مشاوران حقوقی با تخصصی که در نحوه ی تنظیم قرارداد و الزامات قانونی و تخصصی آن ها دارند، موارد مختلف را بررسی کرده و بهترین مشاوره را به طرفین قرارداد خواهند داد. بهترین کار در این رابطه سپردن تنظیم قرارداد به مشاور حقوقی است تا پس از مشاوره های لازم به طرفین و شنیدن انتظارات آن ها از قرارداد مورد نظرشان، خود اقدام به تنظیم قرارداد کند تا تعهدات طرفین را به زبانی ساده و روشن بیان نماید و زمینه سوء استفاده در وقوع اختلافات احتمالی در قرارداد را حذف نماید.

هزینه ای که در تنظیم قرارداد از شما درخواست می شود با توجه به نوع قراردادی که تنظیم می گردد، مفادی درج شده، شرایطی که مد نظر طرفین برای درج در قرارداد است و همچنین این موضوع که از طرف یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آن ها وکالت دارد متفاوت است. در مواردی که قرارداد از این دفتر برای شما تنظیم گردیده، در صورت بروز هرگونه دعوی، وکلای ما با هزینه ی کمتری در این رابطه خدمات حقوقی را به شما ارائه خواهند داد. تنظیم قرارداد دارای بخش های مختلفی است که به شرح ذیل می باشد:

 1. عنوان قرارداد
 2. طرفین قرارداد
 3. موضوع قرارداد
 4. شروط ضمن عقد
 5. خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد
 6. حل اختلاف ناشی از قرارداد
 7. خاتمه قرارداد

در اکثر اوقات با توجه به وجود شرایط مختلف مابین طرفین یک تعهد، قرارداد باید متناسب با نیاز همان شرایط تنظیم شود. به همین علت است که نمی‌توان برای تنظیم قرارداد کاری و یا قرارداد شراکت و… از نمونه قرارداد های آماده بدون هیچ تغییری استفاده کرد؛ چرا که قرارداد را می توان به زیربنای یک ساختمان تشبیه کرد، که اگر به صورت اصولی و حرفه ای تنظیم نشده باشد، ادامه کار بسیار سخت میشود. لازم به ذکر است که بیشتر بند های قرارداد (به استثنا اصول کلی) باید با توجه به شرایط طرفین و قانون حاکم تنظیم شود تا در صورت نیاز بتوان از آن استفاده کرد. در زمان تنظیم قرارداد حقوقی بایستی تمامی مشکلاتی که ممکن است در آینده آشکار گردد در نظر گرفته شود و به طور روشن در قرارداد ذکر و ضمانت اجرای آن نیز با توجه به قوانین مشخص گردد. برای تنظیم یک قرارداد نیاز به شناخت و آگاهی از قوانین و نحوه نوشتن قرارداد بسیار حیاتی است. بسیاری از مشکلاتی که برای اشخاص پیش می آید به دلیل تنظیم قرارداد های اشتباه یا فاقد ضمانت اجرا و یا قرارداد هایی است که دارای ضمانت اجرا است ولی ضمانت های در نظر گرفته از لحاظ قانونی قابل اعمال نیست.

علت پیچیدگی قراردادهای تجاری بین المللی این است که این قرارداد ها با افراد خارجی منعقد شده و اختلاف فرهنگ، تفاوت زبان، عدم شناخت کافی، متفاوت بودن مراجع پیگیری بین المللی و…. باعث می‌شود در صورت اشتباه در تنظیم قرارداد، زیان های بسیاری به طرفین قرارداد وارد شود و با توجه به متفاوت بودن شیوه پیگیری مراجع قانونی و یا در دسترس نبودن طرفین قرارداد، پیگیری این امر زمانبر و با احتمال موفقیت کمتری همراه شود.

ممکن است طرفین یک قرارداد نسبت به تنظیم و نگارش یک قرارداد حقوقی اقدام نمایند. بهترین کار پیش از امضای ذیل قرارداد و به دنبال آوردن توافق خویش در عالم حقوق، ارائه آن به وکیل متخصص قرارداد میباشد تا نقاط قوت و ضعف توافق شما را به شرح ذیل برایتان شرح دهد:

 1. کسب آگاهی و اطلاعات حقوقی صحیح در مورد ماهیت توافق.
 2. تعیین وجه التزام قراردادی
 3. اطلاع از حدود تکالیف و حقوق طرف قرارداد.
 4. تعیین حق فسخ برای موکل یا طرف مقابل قرارداد یا شخص ثالثی که مورد تراضی طرفین
 5. تعیین قانون حاکم و نحوه حل اختلاف
 6. تعیین حق مراجعه به داور و نحوه تعیین داور یا عدم اشتراط در خصوص آن.

برای آشنایی بیشتر شما، اصول تنظیم قراردادهای بین المللی بدین شرح است:

 اصول تنظیم قرارداهای بین المللی

 1. انتخاب عنوان دقیق قرارداد؛
 2. پیش بینی تعهدات و مسئولیت های طرفین به صورت دقیق، ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات قراردادی، نحوه جبران خسارت در قرارداد، پیش بینی تضمین قراردادی، شیوه حل و فصل اختلافات به نحوی که برای قرارداد مناسب باشد،
 3. بررسی اینکوترمز مورد نظر طرفین؛
 4. پیش بینی مدت زمان معقول و مناسب برای قرارداد؛
 5. محل انعقاد قرارداد، محل تحویل کالا یا ارائه خدمت و به صورت کلی محل انجام تعهدات قراردادی؛ 
 6. نحوه انجام تعهدات قراردادی یا نحوه تحویل کالا و خدمت و روش های پرداخت بین المللی؛
 7. دامنه شمول موارد فورس ماژور یا حوادث غیرمترقبه و اثر آنها بر قرارداد؛
 8. قانون حاکم بر قرارداد و مرجع صالح در حل و فصل اختلافات قراردادی؛
 9. نحوه و شرایط و مسئولیت واگذاری اسناد معامله از سوی طرفین؛
 10. خدمات پس از فروش در یک قرارداد بین المللی؛
 11. اخذ مجوزها، گواهینامه ها و کارت های بازرگانی؛
 12. حق واگذاری یا عدم واگذاری قرارداد به شخص دیگر از سوی طرفین یا یکی از آنها.

در نگارش قرارداد های بین المللی علاوه بر نیاز به دانش حقوقی، به دانش زبان انگلیسی نیز نیاز می باشد. برای آنکه متن انگلیسی قرارداد دارای ویژگیهای استاندارد از جنبه های قواعد نگارشی و حقوقی باشد؛ نیاز است تا علاوه بر اشراف به اصول نگارش به این زبان، دانش کافی به قواعد نگارشی در زمینه حقوقی نیز داشته باشیم و حتی عرف ها و رویه هایی که حقوقدان های زبانشناس و قرارداد نویسان حرفه ای که در زبان انگلیسی سالهاست تبحر دارند را به خوبی شناخته و در نگارش خود رعایت نماییم. تیم حاضر در دفتر حقوقی خباز و همکاران با دارا بودن مدرک آیلتس و سابقه نگارش قراردادها به زبان انگلیسی همراه شما خواهد بود.

البته دانستن این دو مهارت حتماً کافی نخواهد بود و ابعاد دیگری مانند درک معاملات تجاری مورد نظر و اشراف به ابعاد مختلف معامله در سطوح بین المللی مانند نوع قرارداد، نوع حمل و نقل، مسائل مربوط به نقل و انتقال پول، بیمه و مسائل فنی مرتبط با موضوع معامله نیز دارای اهمیت زیادی است که این دفتر به دلیل فعالیت و سابقه کاری در شرکت های حمل و نقل بین المللی داخلی و خارجی از این نظر نیز دارای مهارت و سابقه کافی برای همراهی شما خواهد بود.

سوابق سپر قانونی در زمینه تنظیم قرارداد ها و دعاوی

English Contractsقراردادهای فارسی
Sales Agreementقراداد خرید و فروش
Buy-Sell Agreementقرارداد حمل و نقل دریایی
Forwarder Contractقرارداد حمل و نقل زمینی
Carriage Agreementقرارداد حمل و نقل هوایی
Agency Agreementقرارداد حمل و نقل ریلی
Charterparty Contractsقرارداد فورواردری
Purchase Agreement for Vesselقرارداد خرید کشتی
Service agreementقرارداد اجاره کشتی
Supplier agreementقرارداد پیمانکاری
Investment contractsقرارداد پیمانکاری عبور کشتی
Loan Agreementقرارداد سرمایه گذاری و مشارکت
Joint Venture Agreementقرارداد محرمانگی
Franchise Agreementقرارداد تعهد به فروش
Shareholder Agreementقرارداد خدمات بازرگانی
Partnership Agreementقرارداد انتقال سهام
Land Lease Agreementقرارداد اجاره واگن
BOT Contractقرارداد مشاوره سرمایه گزاری
CONSULTING AGREEMENTقرارداد قرض
Management Services Agreementقراداد فروش کامیون
Financing of International Sale of Goodsقرارداد خدمات بازرگانی و خرید، حمل بین المللی و ترخیص کالا
Vehicle Lease Agreementقرارداد خدمات انبارداری و بارگیری کالای صادراتی
Debt Settlement Agreementقرارداد خدمات دپوی کانتینر خالی
EPC Contractقرارداد سرمایه گذاری و مشارکت
Arbitration Agreementقرارداد صدور بارنامه
Collaboration Agreementقرارداد عملیات بندری
Contract Assignment Agreementقرارداد فروش شرکت
Non-Compete Agreementقــــرارداد فروش/اجاره واگن باری
Founders’ Agreementقرارداد نصب و راه اندازی
Stock Sale and Purchase Agreementقرارداد مشاوره فنی
Partnership Dissolution Agreementقرارداد مدیریت بر عملیات بندری
Memorandum of Understanding (MOU)قرارداد تضمین تعهدات تحویلگیرندگان کانتینر در قبال مالکان
Minutes of meeting (MOM)قرارداد پشتیبانی آی تی
Letter of intent (LOI)قرارداد حمل و جابجایی کانتینرهای خالی
Heads of termsقرارداد برندینگ
Purchase order (PO)قرارداد خرید نرم افزار
Invoiceقرارداد کار
Notice for Non-Renewal of Contractقرارداد مشاوره
Breach of Contract Noticeقرارداد انجام خدمات نظارت و بازرسی بر تخلیه و بارگیری کانتینر های خالی
Notice of Withdrawal from Partnershipتعهد نامه تحویل موقت کانتینرهای وارداتی
Amendment to Agreementتعهدنامه صادراتی
Power Of Attorneyتعهدنامه بازگشت سالم کانتینر و هزینه های مترتبه
Movement Of Empty Containerتوافقنامه انجام خدمات تخلیه و بارگیری مجدد
LOI of safe return of the container and pay related costsضمانت نامه حسن انجام تعهدات
Letter OF Indemnity for Telex Releaseتوافقنامه همكاري پروسه های عملیاتی
Non-Disclosure Agreementتفاهم نامه همکاری
Trustee Investors Contractتفاهم نامه تامین وجه
 سازش نامه
صورتجلسه تحویل سالم
قرارداد اجاره به شرط تملیک
قرارداد حق العمل کاری
قرارداد فرانشیز
قرارداد بازاریابی
واگذاری امتیاز
قرارداد توذیع
قرارداد لیسانس
دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از قرارداد
مطالبه خسارت (الزام خوانده/گان به پرداخت خسارت ناشی از تلف کالا در حمل و نقل)
الزام خوانده/گان به صدور ترخیصیه و تحویل کالا
مطالبه خسارت (الزام خوانده/گان به پرداخت خسارت شامل افت قیمت، ضرر و زیان وارده از حیث کمی به کالا و کیفی (بهداشتی) و حقوق انبارداری و سود و خسارات تاخیر در بازپرداخت وام های دریافت بابت محموله، هزینه های مربوط به جابجایی کالا)
مطالبه وجه بابت حق توقف و خسارت تاخیر تادیه
فسخ و ابطال قراردادها
مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی
الزام به ایفای تعهدات قراردادی
ضبط تضمینات قراردادی
فسخ و ابطال قراردادها
دعوی تنفیذ انفساخ قرارداد، اعلام وتائید بطلان قرارداد
error: Content is protected !!
X