بارفرابری

بارفرابر (Freight Forwarder)؛ شخصی است که به موجب قرارداد و به منظور ارائه خدمات خود به مشتری به حمل کالای او مبادرت نموده، هرچند الزاماً به طور عملی کار حمل را انجام ندهد.
مطابق با مقررات بارفرابری فیاتا (FIATA Model Rules of Freight Forwarding) خدمات بارفرابری عبارت است از هر نوع خدمات مربوط به حمل و نقل تلفیقی یا ترکیبی، انبارداری، جابه جایی، بسته بندی یا توذیع کالا و همچنین خدمات جنبی و مشورتی ازجمله امور مالیاتی و گمرکی و اظهار کالا به مراجع رسمی، تامین پوشش بیمه ای برای کالا، دریافت یا پرداخت وجوه و تهیه یا صدور اسناد مربوط به کالا.بار فرابر در سمت کارگزار/نماینده (As Agent)، نقش سنتی بارفرابری را داراست و وظیفه اصلی او مراقبت و دقت در انتخاب عوامل است و نه تنها عملیات حمل را انجام نمی دهد؛ بلکه بارنامه نیز صادر نمی نماید. بار فرابر در سمت کارکیا (As Principal)، با صدور سند حمل (بارنامه) مسئولیت شبکه ای عملیات حمل را برعهده می گیرد و مسئولیت اشخاص و پیمانکارانی را که برای اجرای حمل به کار می گیرد، می پذیرد. بارفرابر در این سمت، به عنوان حمل کننده (As Carrier) قبول مسئولیت می نماید. در این سمت باید توجه داشت که در برابر مشتری و کارفرما از همان مفاد و شرایطی استفاده نمود و برخوردار شد که حمل کنندگان واقعی یا Actual Carriers در برابر شخص وی برخوردار هستند. حمل کننده درواقع تنها شخصی که عملاً حمل کالا را انجام می دهد نیست؛ بلکه به کسی که قرارداد حمل را امضاء می نماید اتلاق می شود، اعم از اینکه خود دارای وسیله نقلیه لازم باشد و یا آن را در اختیار یا تحت پوشش بگیرد. هرگاه بارفرابر در عین تصدی حمل، خود با وسایل تحت اختیار خود عملیات حمل را انجام دهد، سمت (Performing Carrier) را دارا می گردد.
یک بارفرابر درصورتیکه مسئولیت حمل کننده/گان را به عنوان (As Carrier ) را بدون آنکه داشتن وسایط نقلیه لازم بر عهده گیرد، یک (NVO-MTO) به شمار می رود.
 این عبارت مخفف (Non Vessel Operating Multimodal Transport Operator) می باشد. این نوع از MTO را می توان به شرح زیر معرفی نمود:
 1. بارفرابر تمام عیار که شیوه های حمل را در اختیار گرفته و کنترل نموده و ترتیبات حمل را از مبداء تا مقصد تحت یک سند حمل واحد مانند بارنامه فیاتا را می دهد.
 2. بارفرابر به عنوان NVO-MTO که حمل کالا را از بندر به بندر تحت یک بارنامه داخلی (House B/L)  یا بارنامه دریایی ترتیب داده است.
 3. بارفرابر به عنوان NVO-CC که برنامه منظم حمل از نقاط یا بنادر معین به نقاط یا بنادر معین را طبق برنامه ای مشخص از قبل اعلام و به تلفیق و حمل محمولات تحت بارنامه داخلی یا بارنامه فیاتا مبادرت می نماید. فایده عملی این تقسیم بندی در بحث مسئولیت فورواردر و حمل کننده در برابر صاحب کالا می باشد. قرارداد منعقد شده بین بارفرابر و فرستنده/صاحب کالا، حیطه مسئولیت های یک بارفرابر را از منظر ایفا کردن نقش کارکیا یا کارگزار مشخص می نماید. محدوده این مسئولیت  را قوانین و مقررات ناظر بر همان شیوه حمل، قوانین ملی حاکم و قوانینی اینکوترمز تعیین می کند. میزان و نوع مسئولیت ها به موجب قرارداد و به تبع آن بارنامه معلوم می گردد و قراردادها و بارنامه ها نیز براساس کنوانسیون های بین المللی ناظر بر همان شیوه حمل تنظیم می گردد.
 کنوانسیون های ناظر بر حمل دریایی عبارت اند از:
 1. لاهه
 2. لاهه ویزبی
 3. هامبورگ
 4. روتردام
 کنوانسیون های ناظر بر حمل جاده ای عبارت اند از:
 1. CMR
 2. TIR
کنوانسیون های ناظر بر حمل ریلی عبارت اند از:
 1. COTIF
 2. SMGS
کنوانسیون های ناظر بر حمل هوایی عبارت اند از:
 1. WARSHAWA
مهمترین بارنامه به بارنامه حمل چند وجهی فیاتا P.B.I معروف است که در آن از نظام یکنواخت مسئولیت استفاده شده است و صادرکننده در قبال مشتری برای جبران خسارت مسئولیت معینی دارد و مورد قبول شبکه بانک های جهانی است و به تایید اتاق بازرگانی بین المللی رسیده است.
سوابق دفتر حقوقی خباز و همکاران
English Contracts
قراردادهای فارسی
Sales Agreement
قراداد خرید و فروش
Buy-Sell Agreement
قرارداد حمل و نقل دریایی
Forwarder Contract
قرارداد حمل و نقل زمینی
Carriage Agreement
قرارداد حمل و نقل هوایی
Agency Agreement
قرارداد حمل و نقل ریلی
Charterparty Contracts
قرارداد فورواردری
Purchase Agreement for Vessel
قرارداد خرید کشتی
Service agreement
قرارداد اجاره کشتی
Supplier agreement
قرارداد پیمانکاری
Investment contracts
قرارداد پیمانکاری عبور کشتی
Loan Agreement
قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت
Joint Venture Agreement
قرارداد محرمانگی
Franchise Agreement
قرارداد تعهد به فروش
Shareholder Agreement
قرارداد خدمات بازرگانی
Partnership Agreement
قرارداد انتقال سهام
Land Lease Agreement
قرارداد اجاره واگن
BOT Contract
قرارداد مشاوره سرمایه گزاری
CONSULTING AGREEMENT
قرارداد قرض
Management Services Agreement
قراداد فروش کامیون
Financing of International Sale of Goods
قرارداد خدمات بازرگانی و خرید، حمل بین المللی و ترخیص کالا
Vehicle Lease Agreement
قرارداد خدمات انبارداری و بارگیری کالای صادراتی
Debt Settlement Agreement
قرارداد خدمات دپوی کانتینر خالی
EPC Contract
قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت
Arbitration Agreement
قرارداد صدور بارنامه
Collaboration Agreement
قرارداد عملیات بندری
Contract Assignment Agreement
قرارداد فروش شرکت
Non-Compete Agreement
قــــرارداد فروش/اجاره واگن باری
Founders’ Agreement
قرارداد نصب و راه اندازی
Stock Sale and Purchase Agreement
قرارداد مشاوره فنی
Partnership Dissolution Agreement
قرارداد مدیریت بر عملیات بندری
Memorandum of Understanding (MOU)
قرارداد تضمین تعهدات تحویلگیرندگان کانتینر در قبال مالکان
Minutes of meeting (MOM)
قرارداد پشتیبانی آی تی
Letter of intent (LOI)
قرارداد حمل و جابجایی کانتینرهای خالی
Heads of terms
قرارداد برندینگ
Purchase order (PO)
قرارداد خرید نرم افزار
Invoice
قرارداد کار
Notice for Non-Renewal of Contract
قرارداد مشاوره
Breach of Contract Notice
قرارداد انجام خدمات نظارت و بازرسی بر تخلیه و بارگیری کانتینر های خالی
Notice of Withdrawal from Partnership
تعهد نامه تحویل موقت کانتینرهای وارداتی
Amendment to Agreement
تعهدنامه صادراتی
Power Of Attorney
تعهدنامه بازگشت سالم کانتینر و هزینه های مترتبه
Movement Of Empty Container
توافقنامه انجام خدمات تخلیه و بارگیری مجدد
LOI of safe return of the container and pay related costs
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
 
Letter OF Indemnity for Telex Release
توافقنامه همكاري پروسه های عملیاتی
 
Non-Disclosure Agreement
تفاهم نامه همکاری
Trustee Investors Contract
تفاهم نامه تامین وجه
 
سازش نامه
 
صورتجلسه تحویل سالم
 
قرارداد اجاره به شرط تملیک
 
قرارداد حق العمل کاری
 
قرارداد فرانشیز
 
قرارداد بازاریابی
 
واگذاری امتیاز
 
قرارداد توذیع
 
قرارداد لیسانس
 
 
 
دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از قرارداد
مطالبه خسارت (الزام خوانده/گان به پرداخت خسارت ناشی از تلف کالا در حمل و نقل)
الزام خوانده/گان به صدور ترخیصیه و تحویل کالا
مطالبه خسارت (الزام خوانده/گان به پرداخت خسارت شامل افت قیمت، ضرر و زیان وارده از حیث کمی به کالا و کیفی (بهداشتی) و حقوق انبارداری و سود و خسارات تاخیر در بازپرداخت وام های دریافت بابت محموله، هزینه های مربوط به جابجایی کالا)
مطالبه وجه بابت حق توقف و خسارت تاخیر تادیه
فسخ و ابطال قراردادها
مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی
الزام به ایفای تعهدات قراردادی
ضبط تضمینات قراردادی
فسخ و ابطال قراردادها
دعوی تنفیذ انفساخ قرارداد، اعلام وتائید بطلان قرارداد
 
error: Content is protected !!
X