حمل و نقل زمینی

کنوانسیون های ناظر بر حمل جاده ای عبارت اند از:

1. کنوانسیون سی ام آر(CMR): مربوط به قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای کالا می باشد که یک پیمان سازمان ملل متحد است که در ۱۹ مِی ۱۹۵۶ در ژنو، سوئیس منعقد شده ‌است. این پیمان در مورد قوانین مختلفی در صنعت حمل و نقل جاده‌ای است.

2. کنوانسیون تیر(TIR): کنوانسیون تیر پس از دوبار اصلاح، در سال ۱۹۷۵ جای خود را به کنوانسیون گمرکی راجع به حمل و نقل بین‌المللی کالا تحت پوشش کارنه تیر کنوانسیون تیر 1975 داده که در واقع، حاصل عملکرد کنوانسیون قبلی بوده و از پیشرفت‌های صنعتی و شرایط در حال تغییر حمل و نقلی و گمرکی معاصر به منظور افزایش کارآمدی سیستم و کاهش پیچیدگی‌های آن و در عین حال ایجاد ایمنی گمرکی بیشتر و تسهیل امکان استفاده از کانتینر، که در دهه ۶۰ میلادی پا به عرصه وجود گذاشته بود. کنوانسیون اصلاح شده از سال ۱۹۷۷ جانشین کنوانسیون تیر ۱۹۵۹ شده و لازم‌الاجرا گردیده است.

کارنه تیر، یک سند گمرکی است برای ترانزیت بین المللی کالا در چهارچوب قوانین کنوانسیون تیر. این سند در کشور مبداء صادر شده و حاوی مشخصات کامیون و کالا می‌باشد و به موجب آن وسیله نقلیه جاده‌ای از کشور مبداء از طریق قلمرو کشورهای بین راهی بدون بازرسی گمرکی عبور می‌نماید.

در این نوع حمل؛ حمل کننده کالا شخصی است که ضمانت می دهد کالا از زمانی که به دست او رسیده تا زمانی که ان را تحویل صاحب بار می دهد با شرایط معین، سالم برسد . همچنین قرارداد های حمل جاده ای به وسیله بارنامه منعقد میشود که فرستنده کالا و حمل‌کننده آن باید هردو این بارنامه را امضا کنند. 

درصورتی که فرد فرستنده اطلاعات نامشخص و نادرست به فرد حمل کننده دهد و در صورتی که خسارتی به بار ایجاد شود و یا به مقصد مورد نظر نرسد؛ فرد فرستنده مسئول تمامی خسارات می باشد.

سوابق دفتر حقوقی خباز و همکاران
English Contracts
قراردادهای فارسی
Sales Agreement
قراداد خرید و فروش
Buy-Sell Agreement
قرارداد حمل و نقل دریایی
Forwarder Contract
قرارداد حمل و نقل زمینی
Carriage Agreement
قرارداد حمل و نقل هوایی
Agency Agreement
قرارداد حمل و نقل ریلی
Charterparty Contracts
قرارداد فورواردری
Purchase Agreement for Vessel
قرارداد خرید کشتی
Service agreement
قرارداد اجاره کشتی
Supplier agreement
قرارداد پیمانکاری
Investment contracts
قرارداد پیمانکاری عبور کشتی
Loan Agreement
قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت
Joint Venture Agreement
قرارداد محرمانگی
Franchise Agreement
قرارداد تعهد به فروش
Shareholder Agreement
قرارداد خدمات بازرگانی
Partnership Agreement
قرارداد انتقال سهام
Land Lease Agreement
قرارداد اجاره واگن
BOT Contract 
قرارداد مشاوره سرمایه گزاری
CONSULTING AGREEMENT
قرارداد قرض
Management Services Agreement
قراداد فروش کامیون
Financing of International Sale of Goods
قرارداد خدمات بازرگانی و خرید، حمل بین المللی و ترخیص کالا
Vehicle Lease Agreement
قرارداد خدمات انبارداری و بارگیری کالای صادراتی
Debt Settlement Agreement
قرارداد خدمات دپوی کانتینر خالی
EPC Contract
قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت 
Arbitration Agreement
قرارداد صدور بارنامه
Collaboration Agreement
قرارداد عملیات بندری
Contract Assignment Agreement
قرارداد فروش شرکت
Non-Compete Agreement
قــــرارداد فروش/اجاره واگن باری
Founders' Agreement
قرارداد نصب و راه اندازی
Stock Sale and Purchase Agreement
قرارداد مشاوره فنی
Partnership Dissolution Agreement
قرارداد مدیریت بر عملیات بندری
Memorandum of Understanding (MOU)
قرارداد تضمین تعهدات تحویلگیرندگان کانتینر در قبال مالکان
Minutes of meeting (MOM)
قرارداد پشتیبانی آی تی
Letter of intent (LOI)
قرارداد حمل و جابجایی کانتینرهای خالی
Heads of terms
قرارداد برندینگ
Purchase order (PO)
قرارداد خرید نرم افزار
Invoice
قرارداد کار
Notice for Non-Renewal of Contract
قرارداد مشاوره
Breach of Contract Notice
قرارداد انجام خدمات نظارت و بازرسی بر تخلیه و بارگیری کانتینر های خالی
Notice of Withdrawal from Partnership
تعهد نامه تحویل موقت کانتینرهای وارداتی
Amendment to Agreement
تعهدنامه صادراتی
Power Of Attorney
تعهدنامه بازگشت سالم کانتینر و هزینه های مترتبه
Movement Of Empty Container
توافقنامه انجام خدمات تخلیه و بارگیری مجدد
LOI of safe return of the container and pay related costs
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

 
Letter OF Indemnity for Telex Release
توافقنامه همكاري پروسه های عملیاتی

 
Non-Disclosure Agreement
تفاهم نامه همکاری
Trustee Investors Contract
تفاهم نامه تامین وجه
 
سازش نامه
 
صورتجلسه تحویل سالم
 
قرارداد اجاره به شرط تملیک
 
قرارداد حق العمل کاری
 
قرارداد فرانشیز
 
قرارداد بازاریابی
 
واگذاری امتیاز
 
قرارداد توذیع
 
قرارداد لیسانس
 
دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از قرارداد
مطالبه خسارت (الزام خوانده/گان به پرداخت خسارت ناشی از تلف کالا در حمل و نقل)
الزام خوانده/گان به صدور ترخیصیه و تحویل کالا
مطالبه خسارت (الزام خوانده/گان به پرداخت خسارت شامل افت قیمت، ضرر و زیان وارده از حیث کمی به کالا و کیفی (بهداشتی) و حقوق انبارداری و سود و خسارات تاخیر در بازپرداخت وام های دریافت بابت محموله، هزینه های مربوط به جابجایی کالا)
مطالبه وجه بابت حق توقف و خسارت تاخیر تادیه
فسخ و ابطال قراردادها
مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی
الزام به ایفای تعهدات قراردادی
ضبط تضمینات قراردادی
فسخ و ابطال قراردادها
دعوی تنفیذ انفساخ قرارداد، اعلام وتائید بطلان قرارداد


 

 
error: Content is protected !!
X